2015 NEOS Hamont-Achel  -  Voor Android gebruikers: deze site is geoptimalisserd voor Firefox,      Chrome       en Opera
Hamont-Achel
Onder grote belangstelling werd op donderdagnamiddag 15 september  het nieuwe NEOS-werkjaar geopend. Dit jaar bezochten we de "Teutenkamer" ingericht in de vroegere radiokamer van het Ursulinenklooster te Hamont. Onze stadsgids Magda Theuwis vertelde ons op een enthousiaste manier over het leven van de Teuten. De geschied- en heemkundige kring heeft in samenwerking met het stadsbestuur  een uitzonderlijk patrimonium samengebracht dankzij de medewerking van verschillende teutenfamilies. Magda leerde ons het verschil tussen leurders en Teuten. De Teuten onderscheiden zich door hun voorkomen, kun ontwikkeling en hun vakkennis. Zij boden een hoogwaardig assortiment van producten aan en bleven 6 tot 9 maanden van huis. Hun handelsgebied ging van Vlaanderen, Brabant, Nederlands-Limburg tot Duitsland, Elzas-Lotkaringen en zelfs tot in Denemarken. Zij handelden in koper, textiel en boden verschillende diensten aan. Na dit bezoek kregen we van Guido Tijskens een prachtige diamontage over "Hamont vroeger en nu". Hamont werd vanuit de kerktoren in de verschillende windstreken bekeken. Het waren parkachtige beelden die bij heel veel aanwezigen mooie herinneringen opriepen en die een mooi inzicht gaven welke evolutie Hamont door de jaren heeft doorgemaakt. Goed om weten is dat elke dinsdagnamiddag het opzoekingcentrum van de heemkundige kring, gelegen op de Wal nr. 18, geopend is en dat je daar vrij kunt binnen lopen om te kijken hoe een aantal vrijwilligers bezig zijn  om alles op te zoeken en in kaart te brengen. Na deze culturele happening werd ons in het Kompenhof een  kaasbuffet aangeboden. Het ganse jaarprogramma van NEOS werd met de nodige uitleg voorgesteld . Als slot werd al een tipje van de sluier opgelicht naar de toekomst toe. Het is namelijk de bedoeling om in september 2017 voor de eerste keer een meerdaagse reis te organiseren naar Barcelona. Meer info hierover volgt nog.
Opening werkjaar Opening werkjaar Stadsbezoek Leuven Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar