2015 NEOS Hamont-Achel    -

Wat doen wij?

Neos Hamont-Achel werkt

ieder jaar een programma uit

op maat van haar leden.

Gedurende    de    wintermaanden    ligt    het    accent    voornamelijk    op binnenactiviteiten.     Journalisten,     professoren,     politici     of     andere deskundige   sprekers   brengen   op   een   heldere   en   boeiende   manier hun verhaal voor onze leden. Van    zodra    de    eerste    zonnestralen    zichtbaar    zijn,    trekken    we    er regelmatig    op    uit.    Tijdens    onze    daguitstappen    trachten    we    het aangename    steeds    aan    het    leerrijke    te    koppelen.    Zo    kiezen    we meestal    voor    geleide    bezoeken    en    een    goed    gevuld    programma. Maar we genieten evenzeer van een lekker middagmaal of een verfrissende pint op een terras. Wie   graag   de   conditie   onderhoudt,   kan   deelnemen   aan   onze      wandel- of fietstochten. Tot     slot     neemt     Neos     Hamont-Achel     regelmatig     deel     aan     de activiteiten     die     door     Neos     Limburg      of     door     Neos     Nationaal georganiseerd    worden.    Zo    kunnen    we    onze    leden    tegen    scherpe prijzen en met een maximale service laten genieten van grote evenementen. Neos   Hamont-Achel   is   ook   in   de   gemeente   actief.   Onze   vereniging   is vertegenwoordigd in de seniorenadviesraad en in de cultuurraad. Het profiel van onze club - aantal leden: 96 - aantal bestuursleden: 8 - ontstaan in: 2012
Wandeltocht Sahara Lommel 17.10.2013
Hamont-Achel
Bezoek horecabedrijf Van Zon Afsluitende fietstocht en barbecue
Home