2015 NEOS Hamont-Achel    -
Hamont-Achel
Causerie Jan Vaes Bezoek KRC Genk Bezoek KRC Genk Causerie Jan Vaes
Niet minder dan 55 aandachtige toehoorders waren getuige van een aangename en boeiende uiteenzetting over het “Graafschap Loon” dat door Dr. Jan Vaes op een boeiende manier werd gepresenteerd. Bijzonder was dat hij in deze lezing de specifieke plaats en rol van Hamont als stad en de heerlijkheid Achel verweven had. Iets over de spreker: Prof. Dr. Jan Vaes is Doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis • Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,   Letteren en Schone Kunsten van België • Lector geschiedenis aan de lerarenopleiding,  Katholieke Hogeschool Limburg • Diverse publicaties o.m. in Den Haag, Leuven, Brussel, Parijs,Rome en Milaan.   Om alles op een begrijpelijke manier voor te stellen gebruikt de historicus een mooie PowerPoint presentatie. Hij vertrok bij de Romeinse Staat van 743 v.C. tot 476 n.C. Een tijd waar alles toehoorde aan het Romeinse Rijk. Van 476 brokkelde het Romeinse Rijk af en werd alles privé, dit was de tijd van Burchten en Abdijen. In 1031 is er voor het eerst sprake van een graaf van Loon, Giselbert. Hij bezat een burcht te Borgloon en vele domeinen in de omgeving. Hij en zijn opvolgers bouwden met de hulp van hun leenmannen tijdens de volgende eeuwen het graafschap Loon verder uit. Dit omvatte in de 14de eeuw een gebied dat grotendeels overeenkwam met het huidige Belgisch-Limburg, al behoorden ook gebieden op de rechteroever van de Maas en in Waals- Haspengouw eraan toe. Hiermee ontstonden de eerste contouren van het huidige Limburg. De kaart van het graafschap Loon was een wirwar van heerlijkheden en vrijheden. De grafelijke ambities reikten evenwel verder dan het huidige Limburg. Zo wisten de graven van Loon enige tijd het Duitse graafschap Rieneck en het Waalse graafschap Chiny in te palmen. Tevergeefs trachtten ze ook het graafschap Moha en het graafschap Holland aan hun bezittingen toe te voegen. Na een pauze waarin de aanwezigen konden genieten van een heerlijke tas koffie en een stukje taart belichte de heer Vaes de specifieke rol en betekenis van Hamont en Achel in het geheel van het Graafschap. Iedereen was zeer enthousiast over deze lezing, bewijs hiervan was dat je tijdens de lezing een speld kon horen vallen. Het was een aangename en leerrijke namiddag. Prof. Dr. Jan Vaes publiceert begin 2015 een prachtig boek over “Het Graafschap Loon” met niet minder dan 370 prachtige foto’s. Het boek wordt uitgegeven door het   Davidsfonds. Het is absoluut een aanrader
Causerie Jan Vaes Causerie Jan Vaes Causerie Jan Vaes Causerie Jan Vaes