2015 NEOS Hamont-Achel  -  Voor Android gebruikers: deze site is geoptimalisserd voor Firefox,      Chrome       en Opera
Hamont-Achel
Donderdag 4 oktober om 11 uur werden we in het Provinciehuis te Hasselt ontvangen om kennis te maken met de werking van het Provinciebestuur en het gebouwencomplex. Na een tas koffie kregen we van onze gids Myriam uitleg over het gebouw. Aan de hand van een mooie maquette kregen we een goed beeld van het geheel. Architectenbureaus Peeters en Gielen zorgden in samenwerking met Delhaize en Jaspers voor het ontwerp van het hoofdgebouw. Het Provinciehuis is wat men noemt een "bakstenen-daken-architectuur". Dit concept geeft het complex een menselijk en eerder kleinschalig karakter aan de buitenkant. De ontwerpers kozen doelbewust voor materialen zoals hout, baksteen en pannendaken. Door dezelfde materialen te gebruiken als in een particuliere woning, werkt het geheel drempelverlagend naar de bezoeker toe. Als slot kregen we van Gedeputeerde Frank Smeets uitleg over de werking van het Provinciebestuur. De provincieraad is voor Limburg wat het Vlaamse Parlement voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of gemeente is. De provincieraad is dus het belangrijkste bestuursorgaan in Limburg. De raad wordt samengesteld op basis van rechtstreekse verkiezingen, die samenvallen met de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal provincieraadsleden hangt af van het aantal inwoners van de provincie. In de Limburgse provincieraad zetelen vanaf de provincieraadsverkiezingen van oktober 2012, 63 provincieraadsleden.  Door de verschuivingen van bevoegdheden naar de Vlaamse overheid is er beslist om het aantal raadsleden na de volgende verkiezingen in 2018 terug te brengen tot 30. Het aantal gedeputeerden wordt van 6 naar 4 gebracht. In de namiddag bezochten we het gekende Jenevermuseum. Onze gidsen dompelden ons onder in de geschiedenis van de jeneverstokerij en leerden ons de geheimen hoe een goede Hasseltse graanjenever gemaakt wordt. Wij konden genieten van een prachtige tentoonstelling van Jenever-en Likeuraffiches. Als afsluiter van deze geslaagde dag konden wij van het heerlijke gerstenat proeven in de "Proeverij".
Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar Opening werkjaar