2015 NEOS Hamont-Achel    -
Politiek journalist Ivan De Vadder geeft lezing bij NEOS Hamont-Achel. "De keien van de Wetstraat" was het thema van het betoog van Ivan De Vadder. Een 60 tal geïnteresseerden zakten af naar het Michielshof om te horen hoe De Vadder het politieke leven in de Wetstraat beleeft en welke kijk hij op de politieke toekomst van België heeft . De Vadder is sinds 1994 politiek journalist bij de VRT en vanuit zijn bevoorrechte positie heeft hij een duidelijke kijk op het reilen en zeilen in de Wetstraat. Volgens hem zijn het niet de ministers die de Belgische politiek bepalen maar wel de partijvoorzitters die de macht in handen hebben. Hij staafde deze stelling door aan te geven dat de partijvoorzitters doorgaans veel ervaring hebben. Het zijn zij die voor een groot stuk de kieslijsten bepalen en op die manier bepalen wie in het parlement komt te zitten. Elke partij krijgt jaarlijks een grote som werkingsgeld en het zijn de partijvoorzitters die bepalen wat met dit geld gedaan wordt in de verschillende campagnes. Anderzijds benadrukte hij dat deze macht ook beperkt is op andere terreinen  wegens uitholling door een reeks evoluties waaraan ook onze samenleving niet ontsnapt. Onze politici staan geregeld macht af, ze worden geconfronteerd met Europese crisissen die de nationale politiek beïnvloeden, internationale bedrijven oefenen invloed uit en zelfs de burger neemt weer een stukje macht in eigen handen. Hij gaf het voorbeeld van het Warandepark waar duizenden vluchtelingen hun kamp opbouwden en waar vrijwillige burgers voor eten, drinken onderwijs zorgden terwijl dit in feite de taak is van de politiek. Tot slot schetste de spreker de actuele toestand van onze democratie en gaf hij zijn prognose voor de toekomst. Het was een kei toffe namiddag waar iedereen van genoten heeft.
Hamont-Achel
 De Keien van de Wetstraat De Keien van de Wetstraat De Keien van de Wetstraat De Keien van de Wetstraat De Keien van de Wetstraat De Keien van de Wetstraat