2015 NEOS Hamont-Achel    -
    6 juli, een belangrijke datum in de geschiedenis van NEOS Hamont-Achel. Door de verplichte corona-inactiviteit heeft het verenigingsleven meer dan een jaar volledig stil gelegen. NEOS wil nu een nieuwe start nemen en gaf daarom in het Michielshof een ‘Infonamiddag’ voor alle geïnteresseerden. We noemen deze nieuwe start: NEOS Hamont-Achel 2.0 Het bestuur kon rekenen op een talrijke opkomst. De zaal was coronaproof ingedeeld in tafelblokken voor telkens 8 personen. Na de verwelkoming werd een hapje en een drankje aan tafel aangeboden zodat niemand zich diende te verplaatsen. Met een duidelijke PowerPoint presentatie werd duidelijk gemaakt wat de doelstellingen van NEOS 2.0 zijn en hoe men die tracht te verwezenlijken. NEOS heeft een jaarprogramma waarin cultuur – Causerieën – stads- en bedrijfsbezoeken aan bod komen. Ook diverse festiviteiten zijn een belangrijk deel van het programma want het is daar dat de leden gezellig met elkaar kunnen keuvelen wat ook belangrijk is. Burgemeester R Rijcken kwam toelichting geven over enerzijds de elektrificatie van de trein en over de Stadsontwikkeling waarna de aanwezigen vragen konden stellen. Tijdens de ganse namiddag werd op de achtergrond een mooie collage gepresenteerd van de vele activiteiten  van de voorbije jaren. Het bestuur kan terugblikken op een geslaagde namiddag en is ervan overtuigd dat het komende werkjaar een succes zal worden.
Hamont-Achel

        Neos neemt een nieuwe start.

Gezellig met zijn allen samen Toespraak van de Burgemeester Onder elkaar napraten Aandachtig luisteren ! Bij een glaasje en een hapje wat nakeuvelen NEOS 2.0 is geboren