© 2015 NEOS Hamont-Achel    -
De weg naar de vrijheid geeft ons de kans om ons normaal verenigingsleven weer op te nemen. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd vervangen door een feestvergadering. Deze feestelijke samenkomst begon met een receptie waar de vele aanwezigen hun wel en wee met elkaar konden delen. De opgewekte stemming was het bewijs dat heel wat mensen nood hebben aan het ‘samen zijn’. Voorzitter André Spaas heette iedereen welkom waarna de secretaris het officiële gedeelte voor zijn rekening nam. Het reilen en zeilen van de vereniging werd in enkele hoofdpunten weergegeven. Na deze toespraak konden we genieten van een glaasje en een streepje muziek van onze DJ Geert Vanhoof. Plots werd het gezelschap opgeschrikt door een fel belgeluid. De “Belleman” van dienst kwam met luide stem vertellen dat er enkele belangrijke mededelingen waren. De “Belleman” ontrolde een oorkonde en vertelde aan André Spaas dat zijn voorzitterschap na meer dan 8 jaar ten einde liep. André werd uitvoerig bedankt voor al zijn inspanningen. NEOS was vanaf dat moment zonder voorzitter stuurloos. Er werd gevraagd of er misschien een dokter in de zaal was om onze noodlijdende vereniging van nieuwe zuurstof te voorzien. Gelukkig was Luc Ieven aanwezig en ging hij in op de vraag het voorzitterschap op zich te nemen. Ook de penningmeester, Annie Peerlings had te kennen gegeven met haar taak te willen stoppen. Annie werd door Jeanne Beerens voor alles bedankt. Twan Vandeweyer kreeg van Annie een symbolische geldkoffer met de vraag deze goed te beheren. Beide gehuldigde kregen een warm applaus en een attentie vanuit de vereniging. Tijd om aan te schuiven aan een uitgebreid buffet en te genieten van elkaars gezelschap.
Hamont-Achel

NEOS Hamont-Achel wisselt van voorzitter en penningmeester.

De Belleman doet zijn intrede  de Belleman vraagt aandacht lekker bijbabbelen receptie André verwelkomt iedereen Welkom op de feestvergadering de feestvierders spreker van dienst En nu feesten onze secretaris in actie Wisseling van voorzittersschap hulde aan onze afscheid nemende penningmeester Overdracht van de "KAS" Smakelijk Lekker! lekker! Oorkonde aan André eerste toespraak van de nieuwe voorzitter