© 2015 NEOS Hamont-Achel    -
Hamont-Achel
Aandachtige luisteraars Iedereen is bij de les hé Causerie over de ISLAM
Ria in volle actie
Spreekster Ria Malisse staat bekend om haar deskundigheid op het vlak van de historische achtergrond van de Islam. Ze gaf aan de hand van een PowerPointpresentatie een overzicht van de geschiedenis en de evolutie van de Islam. De Islam is geënt op het Jodendom en het Christendom maar blijft  verstokt in de Arabische traditie. Het erkent enkel de Koran en de Soenna. Andere heilige boeken zijn niet toegelaten. De Koran is in het geloof van moslims niet door mensen gemaakt maar is een overlevering van ingevingen die profeet Mohamed kreeg van Allah. De woorden in de Koran zijn dus onveranderlijk en eeuwig en kunnen niet aan kritische analyse onderworpen worden. Gezien er geen hiërarchische structuur bestaat in de Islam konden en kunnen sterke persoonlijkheden hun eigen zienswijze opdringen en als wet doordrijven. Het is ondenkbaar dat moslims onderzoek zouden verrichten naar het ontstaan van de Islam, op ongelovigheid en ketterij staan zware straffen. De Islam noemt zich een religie van Vrede met morele aarden en normen. Allah eist echter om de ongelovigen te bestrijden. De politieke Islam wil terug naar een verleden dat volledig  geïdealiseerd wordt. De geradicaliseerde excessen zijn hier een gevolg van. Deze boeiende maar moeilijke materie geeft ons een beter beeld van de gebruiken en gewoonten van de Islam.  Met een tas koffie en een stuk taart kon hierover verder van gedachten gewisseld worden.

           NEOS Hamont-Achel had een lezing over “De Islam”

Ria Malisse is actie tijdens haar lezing De landkaart waar de lezing over ging