2015 NEOS Hamont-Achel    -

NEOS Hamont-Achel op bezoek bij de

"ZINKFABRIEK" te Budel-Dorplein

Zaterdag 29 maart 2014, 'n schitterende zonnige dag !!! NEOS Hamont-Achel brengt een uniek bezoek aan de zinkfabriek. In het ontmoetingscentrum van Rob Ploum werden we om 09.30u ontvangen met een lekkere tas koffie en stukje taart. Gewoon heerlijk. De heer Simon Pustjens, een ex Nyrstar (met pensioen) medewerker,  verwelkomde ons en gaf een prachtige uitleg over het ontstaan en uitbouw van het dorp en de zinkfabriek. Na de uiteenzetting werden we per bus naar de fabriek gebracht waar we door 4 gidsen begeleid werden doorheen het productieproces. Iedereen luisterde aandachtig naar de uitleg en gaf de ogen de kost om zo te genieten van een uniek schouwspel. Het productieproces is volcontinu wat wil zeggen dat er 7op 7 en 24 op 24 uur gewerkt wordt. Na het bezoek werd een heerlijke broodmaaltijd aangeboden in het ontmoetingscentrum en kregen we in een korte film te zien hoe de fabriek vroeger werkte. Iedereen was een en al aandacht. Als afsluiter kregen we nog een geschenk aan geboden in de vorm van een tasje met EHBO materiaal onder het motto "Veilig op pad met Nyrstar". Rond half drie was er nog een mogelijkheid om een natuurhandeling te maken in de omgeving van de fabriek. De wandeling was georganiseerd door Gerard Hegge en Willy Bernaerts, de sportverantwoordelijken van NEOS. In vogelvlucht een korte geschiedenis van de zinkfabriek. De zinkfabriek heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld voor de werkgelegenheid van Hamont en omstreken. Ook nu nog werken er heel wat Belgen in de huidige fabriek. In het gebied "Loozerheide" werd in 1892 door de familie Dor het initiatief genomen om daar een zinkfabriek te bouwen, de KZM . Oorspronkelijk kwam de familie Dor uit het Waalse Hoei waar zij ook een zinkfabriek beheerden. Door het gebrek aan expansiemogelijkheden in België werd uitgekeken naar een gebied waar ruimte was, koelwater beschikbaar was en dat gemakkelijk bereikbaar was via het water en via het spoor. De Loozerheide beantwoorde perfect aan de gestelde eisen namelijk gelegen aan de Zuid-Willemsvaart en de "IJzeren Rijn" was vlakbij. Het gehucht "Dorplein" ontleent zijn naam trouwens aan de familie Dor. De familie ontgon het gebied door drooglegging en bouwden er een thermische zinkfabriek. Zij stonden ook in voor alle voorzieningen van het dorp. Zij bouwden een haven, eigen spoorverbindingen, huizen een kapel en later ook een kerk en een school. Ze voorzagen ook in ontspanningsmogelijkheden. Heel de planologie van het dorp was in hun handen. Tot de jaren 60, het moment dat de mechanisatie zijn intrede deed was de productie van de fabriek grotendeels handmatig wat betekende dat er zeer zware arbeid verricht werd. In 1973 werd de thermische zinkproductie gesloten en een elektrolyse bedrijf gebouwd. De KZM werd Budelco. In 1995 kwam Budelco Australische handen, Pasminco. Van 2004 tot 2007 was het bedrijf onderdeel van ZINIFEX om in 2007 onderdeel te worden van het Belgisch bedrijf NYRSTAR. Nyrstar is een van de grootste producenten van zink op de wereldmarkt . Er werken in Budel momenteel een 440 tal mensen. Veiligheid heeft topprioriteit in het bedrijf maar het bedrijf heeft absoluut ook oog voor het milieu want in de periode tussen 1995 en 2005 werd niet minder dan 3.000.000 m³  vervuilde grond afgegraven en opnieuw aangevuld met goede zuivere grond.  NYRSTAR Budel is een toonaangevend bedrijf qua veiligheid en milieubeheersing. Zink is veel belangrijker dan de doorsnee mens denkt namelijk: Op Economisch vlak. Denken we aan het verzinken van ijzer, zink als dakbedekking, spuitgietwerk enz.... Het is een belangrijke pijler van een  duurzame toekomst. Op gebied van gezondheid. Een mens kan niet leven zonder zink. In heel wat medicijnen is zink verwerkt vooral in huidzalfjes enz. Besluit: de zinkfabriek in Dorplein is van essentieel belang voor het welzijn van gans de omgeving. De geschiedenis van Budel Dorplein en de historie van de zinkfabriek is uitgebreid beschreven op de website www.historiekzm  NEOS Hamont-Achel is de organisatie van dit bezoek dankbaar omdat zij eens mochten beleven wat er achter de poorten van NYRSTAR Dorplein allemaal gebeurd. De dag werd na de wandeling afgesloten met een verfrissend pintje.
Hamont-Achel
Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek Bezoek zinkfabriek